Çevre Politikası

Çevre Politikası Tekstil imalatında sürekli iyileşmeyi hedefleyen misyonumuz doğrultusunda MERBOY Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi gelecek nesiller için temiz bir çevre ve yenilenebilir enerji kullanımında öncü olmak amacıyla, yapmakta olduğumuz ticaretin çevreye etkisinin azaltılmasını taahhüt ediyoruz. Bu faaliyetlerimiz doğrultusunda odak noktalarımız:

1. Ürün ve hizmet kalitemizi iyileştirerek müşteri memnuniyetini, tekstil sektöründeki rekabet gücümüzü arttırmayı hedefliyoruz.

2. Tedarik zincirimizdeki sürdürülebilir ve izlenebilir kaynaklardan materyal ve ürün satın almayı, kendi ticari faaliyetlerimiz için ürün ve hizmet tedariğinde materyal ve ürünlerin çevreye etkisini dikkate alacağız.

3. Çevresel kirliliğe yol açacak, başta atık su olmak üzere, atıkların kaynağında azaltılarak geri kazanılmasını ve kontrollü bir şekilde bertaraf edilmesini sağlamayı, bu amaçla gerekli yatırımlar yapılarak projelerin hayata geçirilmesini hedefliyoruz.

4. Tüm faaliyetlerimizin çevresel etkilerini tespit ederek, ürünlerimizdeki yenilenebilir olmayan materyal miktarını azaltmaya, ambalajlama oranlarımızı düşürmeye, ürünlerimizin yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi için çalışmalar yapıyoruz.

5. Doğal kaynak ve enerji tüketimini azaltıp verimliliği arttırmayı, bu amaçla personellerimize Çevresel Eğitimler vererek bilinçlendirmeyi arttırmayı, enerji verimliliğini artırmaya ve sera gazı emisyonlarını azaltmaya çabalayacak ve enerji verimliliğinde iyileştirme yapmayı hedefliyoruz.

6. Çevreyle ilgili konularda doğrudan faaliyet gösterdiğimiz her ülkedeki çevre mevzuatına uymakla birlikte, çevre açısından sürdürülebilir uygulamaları desteklemeye ve mümkün olan noktalarda çevre yönetimimizi sürekli iyileştirmeye çabalıyoruz.

7. Müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve resmî kurumlarla işbirliği yaparak çevre performansımızı arttırmayı, amaç ve hedefler doğrultusunda sürekli iyileştirme yapmayı planlıyoruz.

MERBOY Tekstil Sanayi Ticaret Limited Şirketi olarak; gelecek nesillere yaşanabilir ve sürdürülebilir bir çevre bırakmak için tüm faaliyet ve süreçlerde önleyici çevre yönetim uygulamalarını temel prensip edinmeyi, “Çevre Politikası” olarak benimsiyoruz. Yasal ve uluslararası gereklilikleri karşılayarak çevreyi korumak için çalışmalarımızı hassasiyetle sürdüreceğimizi taahhüt ederiz.

Entegre Yönetim Sistemleri Politikası

MERBOY Tekstil San. Tic. Ltd. Şti. olarak, vizyon, misyon, ilke ve değerlerimize göre oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemi ile yasal ve diğer gereklilikler doğrultusunda hareket etmeyi, paydaşlarımızın güvenini kazanmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Bu amaç doğrultusunda;

1- Şirket performansı ve üretimin verimliliğini Amaç ve Hedeflerimiz doğrultusunda en üst düzeye taşımayı,

2- Yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlar ve yasal mevzuat çerçevesinde beklentilerin üzerinde ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini artırmayı ve sürekli kılmayı,

3- Çevre mevzuatı, idari düzenlemeler ve sektörel yükümlülüklere uymayı, doğal kaynakların verimli kullanımını sağlamayı, yaşam döngüsü ve sürdürülebilir kalkınma bakış açısıyla çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesine özen göstermeyi ve atıkların kaynağında azaltılmasını sağlayarak geri kazanım yöntemlerimizi geliştirmeyi, geri kazanımını teşvik etmeyi ve çevreye sürekli pozitif değer kazandırmayı,

4- İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile idari düzenlemelere uymayı, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı, her türlü iş kazaları ile meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanarak çalışanlarımızın ve ilgili tüm tarafların sağlık bütünlüğünü bozabilecek tüm riskleri çalışanların da katılımı sağlanarak sistematik ve önleyici bir yaklaşımla önceden tespit ederek gerekli tedbirleri almayı ve bunu sürdürülebilir kılmayı,

5- Teknolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, enerji verimli ürünler, hizmetler satın alarak, enerjinin ve malzemenin verimli kullanılması ile izlenebilir ve sürdürülebilir üretime katkıda bulunmayı,

ve çalışanlarımızdaki farkındalığı artırarak ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 ve ISO 50001 standartlarına uygun olarak tüm çalışanlarımızda bu bilinci tahsis etmeyi, sürekli iyileşmeyi ve tüm süreçlerdeki verimliliği uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükseltmeyi taahhüt ediyoruz.